Studierichtingen 3e Graad


Overzicht lessentabellen derde graad 2019-2020

5 en 6

Economie-Moderne Talen

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Economie 4 en 5 uur zijn de logische vooropleidingen. Je kunt ook instromen vanuit Grieks-Latijn, Latijn, Humane wetenschappen of Wetenschappen.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Je zoekt een studierichting die je een brede algemene vorming geeft en die je voorbereidt op hoger onderwijs in een economische of taalkundige richting. In het vak economie, verwerf je inzicht in de socio-economische realiteit. Je gaat nader in op de algemene economie en je bestudeert ook aspecten van bedrijfsbeheer en recht. In moderne talen ontwikkel je je communicatieve vaardigheden. Taalbeschouwing en kennismaking met andere culturen dragen bij tot een veelzijdige vorming. Je voelt je aangetrokken door de theoretische studie van het economische leven en door het communicatieve aspect van de talen.

Wat na deze studierichting?

De doorstromingsmogelijkheden na deze opleiding zijn uitgebreid. Je kunt kiezen voor onderwijs dat toegepast-wetenschappelijk is (professionele bachelor) of veeleer theoretisch-wetenschappelijk is (academische bachelor- en masteropleiding). Je moet wel voorbehoud maken bij richtingen in het hoger onderwijs met veel wiskunde en wetenschappen.

Economie-Wiskunde

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Economie 5 uur is de logische vooropleiding. Je kunt ook instromen vanuit Latijn of Wetenschappen.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Je zoekt een studierichting die je een brede algemene vorming geeft en die je voorbereidt op hoger onderwijs in een economische of wiskundig-wetenschappelijke richting. In het vak economie, verwerf je inzicht in de socio-economische realiteit. Je gaat nader in op de algemene economie en je bestudeert ook aspecten van bedrijfsbeheer en recht. In het vak wiskunde leer je rationeel denken en pas je wiskundige denkpatronen concreet toe, o.a. op economische processen. Je hebt een brede interesse, zowel voor de wetmatigheden in het economisch leven als voor het wiskundig redeneren.

Wat na deze studierichting?

Je verdere studiemogelijkheden zijn uitgebreid. Je kunt een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (Handelsingenieur, Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Rechten, Taal- en letterkunde, …) of in het hoger professioneel onderwijs (bv. richtingen uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde, sociaal-agogisch werk,…).

Grieks-Latijn

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Grieks-Latijn is de enige vooropleiding.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Met Grieks-Latijn kies je voor een algemeen vormende opleiding die je voorbereidt op een academische of professionele bacheloropleiding in een brede waaier van vooral taalkundige en menswetenschappelijke richtingen. Alle aspecten van een brede vorming zijn van groot belang, waarbij de (klassieke) taalkunde en cultuur het sterkst aan bod komen. Via Grieks en Latijn ontwikkel je je filosofisch, cultureel en taalkundig-literair inzicht; de lectuur van teksten (potisch, retorisch, historisch, filosofisch en juridisch) staat centraal. Je voelt je aangetrokken door de theoretische studie van een taalsysteem. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.

Wat na deze studierichting?

Je verdere studiemogelijkheden zijn uitgebreid, al is het niet aangewezen om verder te studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen. De logische uitwegen voor deze opleiding vind je in de opleidingen met een taalkundig karakter, geschiedenis of menswetenschappelijke richtingen en dit zowel op het niveau van het hoger professioneel onderwijs als het academisch onderwijs.

Handel

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

In de tweede graad zat je in Handel of volgde je een andere economische richting. We gaan ervan uit dat je de basisprincipes van bedrijfs- en economisch gerichte vakken en van informatica bezit. Kom je uit een andere richting en bezit je deze leerstof nog niet of onvoldoende, dan moet je bereid zijn om je zo vlug mogelijk bij te werken.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

In een omvangrijk pakket van 11 uur bedrijfseconomie maak je je de vele commercile, administratieve en bedrijfseconomische aspecten van het bedrijfsleven eigen. Via de recentste versies van professionele computerprogramma’s (tekstverwerking, rekenblad, datacommunicatie, boekhouding, webdesign, ontwerpen van folders) worden bedrijfsgerichte problemen op een gentegreerde manier inzichtelijk verwerkt. De taalvakken nemen met 13 uur een belangrijke plaats in. Ze trainen je in alle vormen van mondelinge en schriftelijke communicatie (vergaderen, overleggen, brieven opstellen, verslagen maken, commercile gesprekken voeren) in het Nederlands en in het Frans. In Engels en Duits, ligt de nadruk op praktische communicatie. In Handel wordt van je verwacht dat je

 • opdrachten nauwkeurig en geconcentreerd kunt uitvoeren en verzorgd afwerken
 • zelfstandig kunt werken en zin hebt voor verantwoordelijkheid
 • oog hebt voor de actualiteit en de snelle veranderingen in het bedrijfsleven
 • je kunt aanpassen aan de wisselende taken die een job in het bedrijfsleven inhoudt
 • bereid bent tot contact en samenwerking met personen uit het bedrijfsleven
 • je de ondernemingsvaardigheden eigen maakt
 • enthousiast meewerkt aan de minionderneming waarin je de theoretische bagage in de praktijk kunt omzetten.

In de derde graad start je ook een minionderneming op. Zo leer je de werking van een echte onderneming kennen: startkapitaal samenstellen, marktstudie opzetten, product bepalen, leveranciers zoeken en contacteren, kostprijs berekenen, lonen en facturen boeken, marketingstrategie uitwerken, omgaan met klanten. Talenten als creativiteit, verantwoordelijkheidszin, zin voor initiatief. Kortom, al je talenten zijn nodig: creatief zijn, verantwoordelijkheid opnemen, probleemoplossend denken en zin voor initiatief.

Wat na deze studierichting?

De kans dat je onmiddellijk aangepast werk vindt met dit diploma is klein; verder studeren is dan ook logisch. Uiteraard hangt dit af van je interesse, mogelijkheden en inzet. De bacheloropleidingen van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde sluiten het best aan (bv. Bedrijfsbeheer richting marketing, Communicatiebeheer, Office Management, Handelsregentaat. Ook Bedrijfsbeheer richting accountancy-fiscaliteit en richting financie-en verzekeringswezen komen in aanmerking). Je kunt ook mikken op een bacheloropleiding binnen de sector gezondheidszorg, onderwijs en sociaal-agogisch werk. Je kunt ook meteen aan de slag als zelfstandige mits je het diploma bedrijfsbeheer haalt.

Humane Wetenschappen

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Humane Wetenschappen is de logische vooropleiding. Je kunt ook instromen uit andere studierichtingen al krijg je dan bijwerktaken voor zowel cultuur- als gedragswetenschappen.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Je zoekt een algemeen vormende richting die je voorbereidt op professionele of academische bacheloropleidingen, vooral in gedrags- en cultuurwetenschappelijke studierichtingen. In het vak cultuurwetenschappen bestudeer je o.m. de rol van organisaties in de samenleving, de functies van communicatie, de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving en hun rol bij veranderingen in de samenleving. Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je o.m. de verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort, de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen en de manier waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen. De studie van moderne talen neemt een belangrijke plaats in binnen deze opleiding, omdat je vlot moet kunnen communiceren binnen de gedragswetenschappen. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.

Wat na deze studierichting?

De uitwegen na Humane Wetenschappen zijn ruim. Verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is echter niet aangewezen. De logische vervolgopleidingen vind je in de sociaal-culturele richtingen van het hoger professioneel onderwijs (verpleegkunde, ergotherapie, orthopedagogie
studiegebieden sociaal-agogisch werk en onderwijs) en van het academisch onderwijs (bv. Sociologie, Psychologie, Pedagogie, Geschiedenis).

Latijn-Moderne Talen

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Grieks-Latijn of Latijn zijn de enige vooropleidingen.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Met Latijn-Moderne Talen kies je voor een algemeen vormende opleiding die je voorbereidt op een academische of professionele bacheloropleiding in een brede waaier van vooral taalkundige en menswetenschappelijke richtingen. Je voelt je aangetrokken door de theoretische studie van een taalsysteem en door het communicatieve aspect van talen. Alle aspecten van een brede vorming zijn van groot belang, waarbij de (klassieke) taalkunde en cultuur het sterkst aan bod komen. In het vak latijn staat de lectuur van teksten (potisch, retorisch, historisch, filosofisch en juridisch) centraal. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties en communicatieve vaardigheden die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.

Wat na deze studierichting?

Je verdere studiemogelijkheden zijn uitgebreid, al is het niet aangewezen om verder te studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen. De logische uitwegen voor deze opleiding vind je in de opleidingen met een taalkundig karakter, geschiedenis of menswetenschappelijke richtingen en dit zowel op het niveau van het hoger professioneel onderwijs als het academisch onderwijs.
prof. bachelor
acad. bachelor +

Latijn-Wetenschappen

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Grieks-Latijn of Latijn zijn de enige vooropleidingen.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Latijn-Wetenschappen beklemtoont binnen de algemene vorming twee facetten: het vak Latijn ontwikkelt je filosofisch, historisch, cultureel en taalkundig-literair inzicht en via de (natuur)wetenschappelijke vakken verdiep je je vermogen om kritisch te analyseren en probleemoplossend te denken. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.

Wat na deze studierichting?

Je hebt uitgebreide mogelijkheden na deze studierichting, zowel in mens- en taalwetenschappen als in exacte wetenschappen.

Latijn-Wiskunde 6uur

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Latijn is de logische vooropleiding; is mogelijk vanuit Latijn-Grieks als je goed bent in wiskunde en bereid bent niet-geziene leerstof bij te werken.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Het vak Latijn ontwikkelt je filosofisch, historisch, cultureel en taalkundig-literair inzicht. Het vak wiskunde legt de nadruk op rationeel denken en het leggen van verbanden tussen de theorie en de praktische toepassingen uit wetenschap, techniek en maatschappij. Je voelt je aangetrokken door de studie van een taalsysteem en het wiskundig redeneren. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.

Wat na deze studierichting?

Je hebt uitgebreide mogelijkheden na deze studierichting, zowel in de taal-en menswetenschappen als in wiskundige of wetenschappelijke richtingen.

Latijn-Wiskunde 8uur

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Latijn is de enige vooropleiding.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Het vak Latijn ontwikkelt je filosofisch, historisch, cultureel en taalkundig-literair inzicht. Het vak wiskunde legt de nadruk op rationeel denken en het leggen van verbanden tussen de theorie en de praktische toepassingen uit wetenschap, techniek en maatschappij. Je voelt je aangetrokken door de studie van een taalsysteem en het wiskundig redeneren. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs. Je wil een extra inspanning leveren voor wiskunde.

Wat na deze studierichting?

Je hebt uitgebreide mogelijkheden na deze studierichting, zowel in de taal-en menswetenschappen als in wiskundige of wetenschappelijke richtingen.

Communicatie en Media

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Als je kiest voor Communicatie en Media ben je uit uiteenlopende richtingen welkom (Toerisme, Sociale enTechnische Wetenschappen, Humane Wetenschappen, …).

Je hebt een brede algemene interesse en een communicatieve ingesteldheid. Beschik je daarbij ook nog over een praktisch-organisatorische geest, met oog voor het culturele en commercile, dan ben je de geschikte leerling voor Communicatie en Media.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

In deze richting wordt de nodige theoretische onderbouw aangeboden voor een loopbaan in de communicatiesector. Communicatie is het sleutelwoord van deze opleiding. Je zal leren jezelf te ontwikkelen als vlotte persoon in interpersoonlijke contacten, maar ook in groepen en in teams communiceer jij op het einde van de opleiding als een professional.

Voor deze richting is het nodig dat je:

 • sociaal en communicatief ingesteld bent.
 • geboeid bent door ICT- vaardigheden.
 • jezelf ziet als de contactpersoon tussen het bedrijf en de buitenwereld.
 • wenst wat in de wereld gebeurt te begrijpen en je te verdiepen in zowel traditionele media als in de (r)evolutie door sociale media.
 • oog hebt voor een verzorgd en klassevol imago, zowel bij jezelf als voor jouw bedrijf.
 • graag ten dienste van de klant staat en kwaliteitsvolle service een must vindt.

Vakken:

Actualiteit en Media

In dit vak zullen we vaak vertrekken van wat in de media of de actualiteit aan bod komt. Zo creeren we een brede kijk op de wereld. Niet alleen wat er gebeurt, maar ook het waarom komt aan bod. Je leert ook tijdens dit vak hoe de media zijn opgebouwd, en hoe je actief nieuws kan verzamelen en verwerken.

Interpersoonlijke communicatie

In dit vak zal je leren hoe je een vlotte spreker en luisteraar kan zijn in verschillende situaties. Door gepaste gespreksmodellen aan te leren en in te oefenen, zal je op vlak van sociale interactie veel bijleren.

Groepscommunicatie

Wat je zal leren in het vak interpersoonlijke communicatie geldt natuurlijk ook voor groepen en teams. Je zal de verschillende groepen niet alleen moeten analyseren maar ook toespreken, waarbij dat werken in team centraal staat.

Organisatiecommunicatie

In dit vak zal je leren hoe je professional wordt in het analyseren van de communicatie in een organisatie. Correct communiceren binnen een organisatie wordt jouw core business.

Toegepaste Economie

Dit vak bereidt de leerlingen voor op studierichtingen in het hoger onderwijs waarvoor een basiskennis economie vereist is. Het omvat drie componenten: inleiding tot economische en juridische basisprincipes, marketing (marktonderzoek en marketingmix) en inleiding tot de boekhouding van een spilbedrijf. We maken steeds de koppeling met de actualiteit en integreren ICT.

Wat na deze studierichting?

Deze richting is een doorstroomrichting, de bedoeling is dat je na deze opleiding kiest voor een opleiding tot professionele bachelor.

Na deze studierichting is het wenselijk verder te studeren in Communicatiemanagement. Maar andere domeinen blijven natuurlijk ook mogelijk,voorbeelden zijn: Sociaal Werk, (Kleuter)onderwijzer(es), Vastgoed, Eventmanagement, Toegepaste Psychologie, Marketing, …

Moderne Talen-Wetenschappen

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Wetenschappen is de logische vooropleiding.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

In wetenschappen bestudeer je de wetmatigheden in de natuur, je besteedt ruime aandacht aan het probleemoplossend denken en je ontwikkelt experimentele vaardigheden. In moderne talen ontwikkel je communicatieve vaardigheden. Taalbeschouwing en kennismaking met andere culturen dragen bij tot een veelzijdige vorming. Heb je een zeer brede interesse, zowel voor het communicatieve aspect van de talen als voor een theoretische studie van de wetmatigheden in de natuur, dan zit je goed!

Wat na deze studierichting?

Je hebt uitgebreide mogelijkheden na deze studierichting.

Sociale en Technische Wetenschappen

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

De logische vooropleidingen zijn Sociale en Technische Wetenschappen of Wetenschappen. Kom je uit een andere richting en bezit je deze leerstof nog niet of onvoldoende, dan moet je bereid zijn om je zo vlug mogelijk bij te werken.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

De studierichting Sociale en Technische Wetenschappen combineert toegepaste natuur-wetenschappen met sociale wetenschappen. Deze richting biedt je een brede vorming als voorbereiding op het hoger onderwijs. Je ontwikkelt sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden. Je leert natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke thema’s onderzoeken en sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen. In het vak Integrale Opdrachten (IO) krijg je de kans om op een vakoverschrijdende manier de eigenheid van de studierichting te ontdekken. Het biedt je vrijheid en verantwoordelijkheid om jezelf te ontplooien. Hierbij is het verwerven van de onderstaande competenties (bekwaamheden en vaardigheden) belangrijker dan de leerinhouden op zich:

 • onderzoeken van sociaal- en natuurwetenschappelijke thema’s
 • organiseren van activiteiten binnen een welomschreven opdracht
 • presenteren van eigen werk en groepswerk
 • eigen studieloopbaan in handen nemen.

Sociale en Technische Wetenschappen is een geschikte studierichting voor jou als je:

 • graag leert vanuit een opdracht, probleemstelling, een casus
 • graag zelfstandig en in teamverband werkt
 • ondernemend bent
 • graag creatieve beslissingen neemt
 • graag gebruik maakt van moderne informatiemedia.
 • graag actief bezig bent, en ook beried bent om grote hoeveelheden theorie te verwerken.

Wat na deze studierichting?

De kans dat je onmiddellijk aangepast werk vindt met dit diploma is klein; verder studeren is dan ook logisch. Uiteraard hangt dit af van je interesse, mogelijkheden en inzet. Volgende bacheloropleidingen sluiten goed aan bij Sociale en Technische Wetenschappen:

 • Paramedisch (Verpleegkunde, Kinesitherapie, Didactiek, Ergotherapie, Klinische scheikunde, Vroedkunde, )
 • Pedagogisch (lerarenopleiding: kleuter, lager en secundair onderwijs, )
 • Sociaal (Sociaal Werk, Orthopedagogie,)
 • Technisch (Technologie, Milieuzorg, Hotelmanagement, Facilitaire dienstverlening, )

Toerisme

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Toerisme is de logische vooropleiding. De richting is ook vlot toegankelijk voor genteresseerde leerlingen uit andere TSO-richtingen en, mits enige bijwerking, uit het ASO. Kom je uit een andere richting en bezit je deze leerstof nog niet of onvoldoende, dan moet je bereid zijn om je zo vlug mogelijk bij te werken. De school biedt een instappakket aan voor Duits.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Toerisme behoort tot de handelssector en de dienstverlening. Door het toenemende belang van online-boekingen in de reissector evolueert de functie van reisverkoper naar die van reisadviseur. Er is een grotere nood aan mensen die reizen la carte kunnen samenstellen. Reisbureaus en touroperators gaan de uitdaging aan reizigers een betere dienstverlening, meer knowhow en meer gespecialiseerd advies te kunnen bieden dan anonieme internetsites. Ook de dienstverlening op de vakantiebestemming (onthaal, verzorging, welzijn van de toerist) wordt steeds belangrijker.
De derde graad vraagt van de leerling een instelling die op drie pijlers rust:

 • je moet interesse hebben voor de cultuurhistorische en geografische aspecten van het toerisme en de vrije tijd
 • je moet aanleg en belangstelling hebben voor het bedrijfsorganisatorische en commercile aspect van het toerisme en de vrijetijdsbesteding
 • je moet een goede talenkennis hebben.

Je krijgt een algemene vorming met een praktijkgericht luik onder de vorm van een verplichte veertiendaagse stage in het zesde jaar en talrijk n- en meerdaagse excursies in binnen- en buitenland. Zowel in het 5de als 6de jaar staat een buitenlandse excursie op het programma (richtprijs 500).

Wat na deze studierichting?

De kans dat je onmiddellijk aangepast werk vindt met dit diploma is klein; verder studeren is dan ook logisch. Uiteraard hangt dit af van je interesse, mogelijkheden en inzet. De bacheloropleidingen Toerisme- en recreatiemanagement, Onthaal – Public Relations, Hotelmanagement, Bedrijfsbeheer en secretariaat sluiten het best aan. Ook kan je opteren voor een zevende specialisatiejaar Toerisme, een opleiding tot reisleider/gids, tot onthaalhostess, tot steward/stewardess of grondpersoneel bij luchtvaartmaatschappij of voor een middenstandsopleiding.

Verkoop–logistiek & Verkoop–klantendienst

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

De logische vooropleidingen voor deze richting zijn Kantoor, Verkoop, Handel en Handel Talen. Leerlingen uit andere studierichtingen van de tweede graad kunnen in principe ook instromen in de derde graad verkoop bso op voorwaarde dat zij voldoen aan de instapvereisten voor de derde graad.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Algemeen gedeelte
In deze studierichting zal je opgeleid worden tot verkoopmedewerker. Als retailmedewerker werk je in zowel de kleine detailhandel als in het grootwinkelbedrijf en in zowel de food als de non-food sector.
Je krijgt te maken met allerlei aspecten van het verkoopvak. Het contact met de klant staat voorop, zowel bij het voeren van het verkoopgesprek als bij de financile afhandeling. Je besteedt ook een deel van je tijd aan het op aantrekkelijke wijze presenteren van artikelen en het schoonhouden van de winkel.Je zorgt dat de presentaties op orde blijven en de voorraad in de verkoopruimte aangevuld blijft. Je staat ook in voor het ontvangen en opslaan van de goederen.

Optie logistiek
Als logistiek medewerker ontvang en laad je de goederen. Je pakt de goederen ook uit en in, sorteert en controleert ze, maakt ze verzendklaar, verplaatst ze en slaat ze op. Je maakt hierbij gebruik van hulpmiddelen, stapeltechnieken en stapelhulpmiddelen). Ook de goederen tellen, scannen en registreren alsook de bijhorende documenten controleren en invullen behoren tot jouw takenpakket. Als magazijnmedewerker sta je ook in voor de bijhorende administratie.

Optie klantendienst
De medewerker klantendienst beantwoordt boodschappen van klanten, geeft informatie en contacteert personen in een niet gespecialiseerd domein. De medewerker klantendienst gebruikt daarvoor simultaan telefonische en elektronische communicatiemiddelen. De medewerker klantendienst zorgt dus voor een adequate informatieverstrekking en dataverzameling.

Welke vorming zal je krijgen in deze richting?

een communicatieve vorming waarin praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels worden aangebracht;
een commercile vorming via de doelstellingen van de basismodule Retailmedewerker waarin zowel het adviseren, verkopen en service verlenen aan de klant centraal staat naast de ontwikkeling van een commercieel aantrekkelijke artikelpresentatie in de winkel. De retailmedewerker werkt in zowel de kleine detailhandel als in het grootwinkelbedrijf en in zowel de food- als non-food sector.
Hij staat ook in voor het ontvangen en opslaan van goederen;
een aanvullende vorming gekozen door de leerling waarin de competenties worden aangeleerd voor
ofwel een logistiek medewerker, een medewerker klantendienst;
een verdere diepgaande en gentegreerde ICT-vorming.

De vorming gebeurt via een interne werkplek in de school (een kantoorklas, een vaklokaal logistiek of een didactische leerwinkel) en via een externe werkplek (stages) vanaf het eerste leerjaar van de derde graad.

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad heb je de competenties verworven om te starten als:
beginnend winkelmedewerker, beginnend verkoper en beginnend kassierster;
aanvullend hebben ze ook de competenties verworven van ofwel beginnend logistiek medewerker ofwel beginnend medewerker klantendienst.

Heel wat leerlingen zullen na het tweede leerjaar van de derde graad Verkoop bso doorstromen naar n
van volgende specialisatiejaren:
logistiek bso (enkel voor leerlingen die de optie logistiek volgden);
verkoop en vertegenwoordiging bso;
winkelbeheer en etalage bso.

Verzorging

Welke studierichting volgde je in de tweede graad secundair onderwijs?
Je bent het beste voorbereid op de richting Verzorging indien je in de 2e graad de richting Verzorging-voeding volgde. In het 3e en het 4e jaar ontdekte je of je interesses en mogelijkheden meer gericht zijn op de directe of de indirecte zorg. Voelde je je in de 2e graad meer aangesproken voor de directe zorg, dan kies je voor verzorging.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

In de studierichting Verzorging leer je zorg en begeleiding te bieden aan jonge kinderen en volwassenen die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben. Je gaat jezelf dus ten dienste stellen van anderen. Het menselijk contact heeft hierbij een grote waarde. Als toekomstige verzorgende ga je dus graag om en zorg je graag voor mensen. Dit doe je met eerbied en respect voor de privacy, eigenheid en zelfstandigheid van de zorgvrager.

In deze opleiding leren we je de nodige kennis en vaardigheden m.b.t. gezondheid en welzijn aan. Je leert hoe je zorg draagt voor het menselijk functioneren, het herkennen en signaleren van veranderingen/tekens,… m.b.t. voeding, uitscheiding, slaap en rust,…

Je leert ook (ped)agogisch handelen. Je leert enerzijds hoe je omgaat met jonge kinderen: hoe je zorg draagt voor het welbevinden en betrokkenheid van het kind, hoe je kindjes stimuleert in hun ontwikkeling, hoe je een activiteit met een kleine groep kindjes begeleidt,…
Anderzijds leer je ook omgaan met volwassenen/ouderen: hoe je zorg draagt voor hun welbevinden en betrokkenheid, hoe je belevingsgericht handelt, hoe je deelneemt aan een groepsactiviteit met de oudere zorgvrager,…

Je leert ook indirecte zorg verlenen: je leert huishoudelijke taken zoals linnenzorg, interieurzorg en maaltijdzorg organiseren en combineren met aandacht voor een huiselijke sfeer, je leert de dagelijkse keuken voor jonge kinderen en oudere zorgvragers bereiden, …

Verder gaat de aandacht naar kwaliteitsbewust handelen, communiceren en werken in team. Je leert dus respectvol omgaan met jezelf en met anderen, veilig en hyginisch handelen, vlot en respectvol communiceren, samenwerken,…

Op stage krijg je de gelegenheid dit alles concreet toe te passen in het werkveld. Je zal stage lopen in zowel de kinderopvang (van baby’s en peuters), woon-zorgcentra en gezinszorg. Je zet er de stap van een vrij eenvoudige verzorging naar een meer ingewikkelde zorgverlening, gedurende de twee jaren verzorging.

Tijdens die twee jaar word je deskundig begeleid door de stagebegeleider (school) en stagementor (stageoord).

In deze studierichting werken we met het ‘blokstagesysteem’: je hebt afwisselend een blok van enkele weken les en een blok van enkele weken stage (3 tot 4 weken). In het 5e jaar zijn er tot de herfstvakantie enkel lesweken om de stages grondig voor te bereiden.
In het 5e jaar is er op vrijdag altijd les, ook in een stageweek. In het 6e jaar op maandag.

Door het blokstagesysteem worden, tijdens de gewone lesweken, het aantal lesuren uit de tabel met 1,5 vermenigvuldigd

Wat na de studierichting?

Na het 6e jaar Verzorging volg je het 7e specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige of Kinderzorg. Na dit 7e specialisatiejaar behaal je een diploma van secundair onderwijs (zie aparte folders).
Na het 6e jaar behaal je een getuigschriftVerzorgende voor een tewerkstelling in de thuiszorg.

Je kan ook verder studeren in het hoger secundair beroepsonderwijs (HBO5), richting Verpleegkunde.

Wetenschappen-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?

Wetenschappen, maar ook Latijn zijn de logische vooropleidingen. Indien je een ASO-richting met 4u wiskunde volgde in de tweede graad, is een doorstroming naar Wetenschappen-Wiskunde mogelijk mits je de niet-geziene leerstof zelf bijwerkt voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

Waarom zou je voor deze studierichting kiezen?

Met Wetenschappen-Wiskunde kies je een breed vormende richting die je voorbereidt op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: bv. (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, ingenieursopleidingen of (para)medische studies. Als je aanleg en belangstelling hebt voor de abstracte wereld van wiskunde en voor de verklaring van natuurverschijnselen, als je wil zoeken naar hun onderlinge verband en daarbij nog methodisch en nauwgezet kunt werken, dan zit je goed! Je kunt kiezen tussen een wiskunde-wetenschappen met 6 uur of 8 uur wiskunde.

Wat na deze studierichting?

Je mogelijkheden na deze studierichting zijn erg ruim.

7

7e jaar Kinderzorg

In het 5e en 6e jaar Verzorging leerde je omgaan met de noden van 2 groepen zorgvragers: kinderen van 0 tot 3 jaar en bejaarden. Je liep ook stage in woonzorgcentra en kinderdagverblijven. Dat verandert in het zevende jaar: je kiest nu voor kinderen of bejaarden.

Wie kiest voor het zevende jaar Kinderzorg wordt gevormd tot:
– kinderverzorgende/begeleider in de kinderopvang voor baby’s en peuters in de kinder-dagverblijven
– kinderverzorgende in de kleuterschool
– begeleider in de buitenschoolse kinderopvang bij kleuters en schoolkinderen.

De klemtoon ligt steeds meer op zelfstandig werken. Natuurlijk zul je op de stageplaatsen nog begeleid worden door stagementoren en stagebegeleiders, maar met een grotere zelfstandigheid dan in de derde graad. Je zal meer taken krijgen die je zelfstandig moet uitvoeren. Het is immers de bedoeling dat je na het zevende jaar aan de slag kunt als kinderverzorgende/begeleider in de kinderopvang.

Wat zit er in het vakkenpakket?
Door de basisvorming krijg je na het 7e jaar het diploma van secundair onderwijs. Godsdienst, Expressie, Lichamelijke Opvoeding, Frans en PAV dienen dus niet om de lessentabel vol te krijgen. Ze zijn een essentieel onderdeel van je vorming en opleiding.

Wanneer je van 6 Verzorging komt, ben je verplicht dit algemeen gedeelte te volgen. Leerlingen die al een diploma secundair onderwijs op zak hebben, worden hiervan in principe vrijgesteld en krijgen tijdens deze uren dan een apart programma.

Het fundamenteel, beroepsgerichte gedeelte in Kinderzorg bestaat enerzijds uit de beroepsgerichte vakken en anderzijds uit stage en seminarie.

In de beroepsgerichte vakken doe je heel wat nieuwe theoretische kennis op die ook echt heel praktisch wordt ingeoefend op school. Het hoofdaccent ligt op het leren omgaan met gezonde baby’s, peuters, kleuters en lagerschoolkinderen en dit op een pedagogische, verantwoorde wijze, rekening houdend met de eigenheid van ieder kind. Zo leer je:
– op methodische wijze activiteiten organiseren en uitvoeren met kinderen van 0-12 jaar, zowel individueel als in groep
– omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
– de dagelijkse verzorging toedienen
– alert zijn voor signalen van een ziekte en de eerste noodzakelijke zorgen toedienen
– maaltijden bereiden naargelang de noden van het kind en deze ook toedienen
– een gezellige en hyginische omgeving creren
– op een respectvolle wijze omgaan met de ouders en je collega’s en verantwoordelijken
– op een gestructureerde wijze je eigen professioneel functioneren in kaart brengen.

Op stage krijg je de gelegenheid dit alles concreet toe te passen in het werkveld. Het gaat om vier blokstages van drie weken zonder terugkomdag. In de gewone lesweken worden de vakuren ingehaald die je tijdens de stageweken niet hebt gehad. Vandaar dat je het aantal lesuren uit de tabel met 1,5 moet vermenigvuldigen om het aantal lestijden te bekomen dat je van dat vak zult hebben tijdens gewone lesweken.

In de praktijklessen wordt gereflecteerd over de stages (stagevoorbereiding, uitwisseling van stage-ervaringen, evalueren, remediren, studiebezoeken, ) en wordt er gewerkt aan een project als onderdeel van de gentegreerde proef (GIP).

Welke verdere studiemogelijkheden biedt deze richting?

 • Professionele bachelor: kleuterleid(st)er, ergotherapeut(e), opvoed(st)er, verpleegkundige
  • Ander 7de specialisatiejaar: internaatswerking, leefgroepenwerking
  • Hoger secundair beroeps onderwijs = HSBO: gebrevetteerde ziekenhuisverpleegkundige, gebrevetteerde psychiatrisch verpleegkundige

7e jaar Thuis- en Bejaardenzorg / Zorgkundige

Welke studierichting volgde je in de derde graad secundair onderwijs?

Je kan de richting Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige volgen als je bent afgestudeerd in het
6de jaar verzorging.
In het 5e en 6e jaar Verzorging leerde je omgaan met de noden van twee groepen zorgvragers: kinderen van 0 tot 3 jaar en bejaarden. Je liep stage in woon- en zorgcentra voor bejaarden, in de thuiszorg en in kinderdagverblijven. Dat verandert in het zevende jaar : je kiest nu voor kinderen of bejaarden. Wie kiest voor het 7e jaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige wordt gevormd tot beginnende beroepsbeoefenaar die kan werken in een gestructureerd verpleegkundig team in diverse zorgsituaties.

Waarom zou je voor het 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige kiezen?

Door de basisvorming krijg je na het 7de jaar het diploma van secundair onderwijs. Godsdienst, Lichamelijke Opvoeding, Expressie, Frans en PAV dienen dus niet om de lessentabel vol te krijgen. Ze zijn een essentieel onderdeel van je vorming en opleiding.
Het fundamenteel, beroepsgerichte gedeelte bestaat enerzijds uit de beroepsgerichte vakken en anderzijds uit stage en seminarie.

Het beroepsgerichte gedeelte in Thuis- en Bejaardenzorg bestaat uit de componenten Directe zorg, Indirecte zorg en Omgaan met. Ze worden gentegreerd aangeboden door leerkrachten die ook stagebegeleiding doen. Het vak Expressie uit de basisvorming sluit daar nauw bij aan.

Je leert kwaliteitszorg bieden in complexe en specifieke zorgsituaties. Je gaat de zorgvrager en zijn omgeving op een gezondheidsbevorderende wijze benaderen. Daarbij moet je observeren, signaleren en handelen in teamverband, rekening houdend met de visie van de organisatie.

Je leert sociaal vaardig om te gaan met zorgverleners, zorgvragers en hun omgeving, ook in moeilijke momenten.

Je leert functioneren in een zorgequipe en je in te leven in de wereld van zorgvragers met een complexe problematiek.

Je wordt ook vaardig in het zelfstandig zorgen voor een goede leef- en woonsituatie van zorgvragers in de thuissituatie en de zorginstellingen.

Daarnaast gaat de aandacht naar:
– het hanteren van een juiste beroepshouding tgo. de zorgvrager, familie en zorgverleners
– het in kaart brengen van de diverse vormen van thuis- en bejaardenzorg
– op de hoogte zijn van eigen rechten en plichten bij de intrede op de arbeidsmarkt
– opzoeken en verwerken van gegevens omtrent het participeren aan de arbeidsmarkt
– op een gestructureerde wijze je eigen professioneel functioneren in kaart brengen.

Op stage krijg je de gelegenheid dit alles concreet toe te passen in het werkveld. Het gaat om vier blokstages van drie weken zonder terugkomdag. In de gewone lesweken worden de vakuren ingehaald die je tijdens de stageweken niet hebt gehad. Vandaar dat je het aantal lesuren uit de tabel met 1,5 moet vermenigvuldigen om het aantal lestijden te bekomen dat je van dat vak zult hebben tijdens gewone lesweken.

In de seminaries wordt gereflecteerd op de stages (stagevoorbereiding, uitwisselen van stage-ervaringen, evalueren, remediren, studiebezoeken) en wordt er gewerkt aan een project als onderdeel van de gentegreerde proef (GIP).

Wat na het 7de jaar Thuis-en bejaardenzorg/zorgkundige?


Je kan gaan werken als verzorgende/zorgkundige in de thuiszorg en de gezondheidszorgsector zoals o.a de woonzorgcentra, de ziekenhuizen, de revalidatiecentra…

Je kan ook kiezen om verder te studeren. Je wordt toegelaten tot andere 7de specialisatiejaren : internaatswerking, leefgroepenwerking, animatie in de ouderenzorg…

Je kan ook kiezen voor het hoger secundair beroepsonderwijs = HSBO bijvoorbeeld verpleegkunde.

Als je een echte bolleboos bent, kan je een professionele bachelor volgen zoals verpleegkundige, ergotherapeut(e), opvoed(st)er, kleuterleid(st)er.

7e jaar Winkelbeheer en etalage

Welke studierichting volgde je in de derde graad secundair onderwijs?


Je kan de richting Winkelbeheer en Etalage volgen als je bent afgestudeerd in een handelsgeorinteerde vooropleiding. Je slaagde dus in het 6e jaar BSO Verkoop-logistiek, Verkoop-klantendienst of een andere richting uit het studiegebied Handel van het secundair onderwijs.
Als je een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het 6e jaar van het S.O. hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Waarom zou je voor het 7e jaar Winkelbeheer en etalage kiezen?

Door de basisvorming in het 7e jaar Winkelbeheer en etalage behaal je op het einde van het schooljaar het diploma van secundair onderwijs.
Via de basisvorming, de beroepsgerichte vakken en de bedrijfsstage kun je je vervolmaken om je kansen op tewerkstelling in de distributiesector te vergroten.
Als je ervan droomt om een eigen zaak te starten en je eigen baas te zijn, dan is dit specialisatiejaar alvast een goede keuze. De beroepsgerichte vakken en de leeronderneming
bieden je een opleiding tot zelfstandig detailhandelaar. Je behaalt op het einde van het schooljaar het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

Door de basisvorming krijg je het diploma van secundair onderwijs. Godsdienst, Lichamelijke opvoeding, Frans, Engels en PAV zijn een essentieel onderdeel van je vorming en opleiding.
In het vak Winkelbeheer leer je het administratieve en commercile luik van de eigen detailhandel behartigen en als aankomend assistent filiaalverantwoordelijke inzicht verwerven in de taken van een departements- of rayonverantwoordelijke. In het vak Visual Merchandising leer je als detailhandelaar commercile- en marketingacties uitwerken.
Je krijgt op stage de gelegenheid om in detailhandelszaken door gespecialiseerde taken meer inzicht te krijgen in winkelbeheer en visual merchandising. Je werkt samen met een
zelfstandig winkelier en met een filiaalverantwoordelijke in een grootwinkelbedrijf. De stage heeft plaats op donderdag en op vrijdag, aangevuld met 4 stageweken. Er wordt naast de
beroepsactiviteiten veel aandacht besteed aan werken in team en een gemotiveerde beroepshouding.

De school heeft een eigen leeronderneming die een unieke kans biedt om het ondernemen al doende te leren. Samen met je klasgenoten richt je een speciaalzaak op en ga je de zaak
runnen. Hiervoor leer je een ondernemingsplan opstellen. Vanaf het moment van de opening beheer je zelfstandig de winkel en wordt er veel aandacht besteed aan ondernemingszin.

Wat na het 7e jaar Winkelbeheer en etalage?

Je krijgt in het 7e jaar Winkelbeheer en Etalage de starterscompetenties mee om te gaan werken als aankomend assistent filiaalverantwoordelijke en de starterscompetenties om je te
vestigen als zelfstandig detailhandelaar.
Je kan ook kiezen om verder te studeren. Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren BSO van hetzelfde studiegebied, bijvoorbeeld Verkoop en vertegenwoordiging (Sales),
Kantooradministratie en gegevensbeheer (Business Support) of Logistiek (Logistics). Je wordt ook toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied, bijvoorbeeld
KMO-administratie of Verkoop en distributie.
Je kan een richting volgen van het hoger beroepsonderwijs, bijvoorbeeld Marketing of Boekhouden. Het is een studieniveau tussen secundair en hoger onderwijs. De opleidingen uit
het hoger beroepsonderwijs bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. Zij situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor.
Als je een echte bolleboos bent kan je een professionele bachelor volgen, bijvoorbeeld Bedrijfsmanagement (Marketing) of Logistiek management.