Studierichtingen 2e graad


Op het einde van de eerste graad moet je opnieuw een keuze maken. De beslissing die je nu neemt, is wel zeer belangrijk: die keuze geldt in principe voor twee schooljaren. Je denkt daarbij best ook al aan de verdere mogelijke studierichtingen in de 3e graad.

Lessentabellen 2020-2021 

3 en 4