Studierichtingen 1e Graad


Overzicht lessentabellen 1e graad 2019 2020

Deze overzichten gelden voor de leerlingen die starten in het schooljaar 2019-2020. De opties in het 2e jaar zijn onder voorbehoud.

Het eerste jaar van de eerste graad

1A

In 1A krijgen jongeren een brede vorming. Er wordt een sterke basis voor talen, wetenschappen, wiskunde … gelegd, zodat je later kan kiezen voor een richting die goed bij je interesses en mogelijkheden past. In 1A worden leerlingen extra uitgedaagd voor de vakken waar ze sterk in zijn en ondersteund voor de vakken die minder vlot gaan.

1A+Latijn

In 1A+ Latijn krijgen jongeren dezelfde brede vorming als in 1A, maar krijgen 5u. per week Latijn erbij. Jongeren die interesse hebben in geschiedenis, taal, grammatica en een snel lestempo aankunnen, vinden hun gading in 1A+Latijn.

1B

In 1B krijgen jongeren een brede basisvorming op een trager tempo met meer ondersteuning. Je kan enkel inschrijven voor 1B wanneer het getuigschrift lagere school niet behaald werd of het CLB dit adviseert.

Het tweede jaar van de eerste graad

Grieks – Latijn

Vanaf nu kan je Latijn en Grieks combineren. De Griekse taal, letterkunde en cultuur wachten op je. In het tweede jaar krijg je een stevige basiskennis, o.a. woordenschat, verbuigingen, werkwoorden.

Deze basiskennis is nodig om later de Griekse auteurs te gaan lezen: de filosofen, de dichters en de toneelschrijvers.

Er wordt natuurlijk veel inzet van je verwacht, de wil om regelmatig te studeren,

een flink geheugen en zin voor taal en literatuur.

Latijn

Je volgde in het eerste jaar al Latijn. Zo ken je nu al veel Latijnse woorden, de verbuigingen van substantieven, adjectieven en ook al enkele vervoegingen.

Deze kennis zullen we nog uitbreiden om nadien met de lectuur van de Latijnse

schrijvers te kunnen beginnen.

Op die manier krijgen we de kans om ons te verdiepen in de boeiende Romeinse cultuur. Wie eraan denkt in deze richting verder te gaan, moet graag studeren en belangstelling hebben voor taal en geschiedenis.

In de hogere jaren kan je Latijn ook combineren met moderne talen, wetenschappen of wiskunde.

Moderne Wetenschappen

In deze richting krijg je een economische en wetenschappelijke vorming.

Het vak SEI (Socio-Economische Initiatie) legt uit hoe mensen leven en werken

in het gezin, het bedrijf, de gemeente, het land.

We zoeken een antwoord op volgende vragen:

  • Wat is een inkomen?
  • Hoe ontstaat de kostprijs van een product of een dienst?
  • Welke rol speelt de overheid in onze economie?
  • Hoe drijven wij handel met elkaar?

Het vak WETENSCHAPPELIJK WERK is een ontdekkingstocht: aan de hand van proeven en experimenten ontdekken we de werkwijze van de wetenschap.

Volgende contexten komen aan bod: Elektriciteit, zinken, zweven en drijven, kracht en druk, indeling van stoffen (chemie),licht en kleur. Het is de bedoeling dat je met verschillende wetenschappen in contact komt om je keuze naar het 3de jaar toe te verduidelijken.

Tijdens het schooljaar zijn er 2 projecten in samenwerking met SEI.

Eerste project: Sport. Tweede project: Milieu.

Deze richting is een goede start voor de tweede graad van de bovenbouw aso en tso.

Sociale en Technische Vorming

In deze richting verwachten we leerlingen die naast studeren uit een boek ook graag dingen doen en creatief zijn.

Sociaal betekent genteresseerd zijn in alles wat de mens aangaat en graag met mensen omgaan. Toch zullen de wetenschappelijke vakken ook je belangstelling vragen.

In het vak Sociale- en Toegepaste Vorming leer je de meettechnieken voor lengte, massa, tijd en ook de basisbegrippen en het verbruik van elektriciteit.

Je leert de theorie daarna ook praktisch uitvoeren.

Deze richting is een voorbereiding op verdere studies en kan je dus niet beschouwen als een eindpunt.

Na het tweede jaar volg je deze richting verder tot in het zesde jaar tso.

Beroepsvoorbereidend leerjaar

In het BVL maak je kennis met twee beroepenvelden: de wereld van de verkoop en de wereld van de verzorging. Je mag in het tweede jaar van deze werelden snoepen en dan op het einde van het tweede jaar beslissen welke richting je uiteindelijk kiest als beroep.

In de tweede graad kan je de richting verzorging-voeding of verkoop kiezen.

De afdeling verkoop bereidt je voor op het beroep van verkoper of verkoopster. Je zal o.a. door stages bij de handelaars van de stad de knepen van het vak leren. Je zal ook voor de etalages moeten instaan. We zoeken dus jongens en meisjes met zin voor creativiteit en ook graag een klant met woord en daad bijstaan.

De afdeling verzorging bereidt je voor op een taak als bejaardenhelpster/-helper of kinderverzorgster/-verzorger. Je zal veel stage lopen in de kinderkribben en bejaardenhuizen van de streek. Ben je vlot in de omgang, heb je geduld, ben je bereid mensen te helpen dan kan deze richting je brengen tot een zeer boeiend beroep.