Studierichtingen 1e Graad


Deze overzichten gelden voor de leerlingen die starten in het schooljaar 2019-2020. De opties in het 2e jaar zijn onder voorbehoud.

Het eerste jaar van de eerste graad

lessentabel 1e jaar 2019 2020

1A

In 1A krijgen jongeren een brede vorming. Er wordt een sterke basis voor talen, wetenschappen, wiskunde … gelegd, zodat je later kan kiezen voor een richting die goed bij je interesses en mogelijkheden past. In 1A worden leerlingen extra uitgedaagd voor de vakken waar ze sterk in zijn en ondersteund voor de vakken die minder vlot gaan.

1A+Latijn

In 1A+ Latijn krijgen jongeren dezelfde brede vorming als in 1A, maar krijgen 5u. per week Latijn erbij. Jongeren die interesse hebben in geschiedenis, taal, grammatica en een snel lestempo aankunnen, vinden hun gading in 1A+Latijn.

1B

In 1B krijgen jongeren een brede basisvorming op een trager tempo met meer ondersteuning. Je kan enkel inschrijven voor 1B wanneer het getuigschrift lagere school niet behaald werd of het CLB dit adviseert.

Het tweede jaar van de eerste graad


2A

Lessentabel 2e jaar 2020-2021

PROFIEL:

Voor leerlingen die in het eerste jaar in 1A+Lat of in 1A zaten. Ze hebben reeds een brede basisvorming gekregen. In het tweede zetten de leerlingen de brede basisvorming verder door de basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen die wij aanbieden.

Moderne talen: 2 u

Het deel MODERNE TALEN legt de nadruk op het verbreden en verdiepen van de  algemene vorming Engels, Frans en Nederlands.  Daarnaast wordt de interesse en de competentie 

in taal en cultuur vergroot.

Doelen:

–   Communicatief vaardiger worden in verschillende talen

–   Af en toe rechtstreeks in contact gaan met anderstaligen

–   Verbanden onderzoeken tussen talen

–   De openheid voor andere talen vergroten

–   Vanuit een interculturele gerichtheid reflecteren op

    taaluitingen van zichzelf en anderen

–   Van taal en literatuur genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan.

Wetenschappen: 3u

Het deel WETENSCHAPPEN legt de nadruk op het onderzoeken van natuur- en technisch wetenschappelijke verschijnselen en op het verwerven van inzicht in de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijks leven.

Doelen:

– Vaardiger worden in onderzoekend leren

– Inzicht verwerven in wetenschappelijke principes en toepassingen in contexten uit het dagelijkse leven

– Verwondering, kritische zin en creativiteit nastreven

– ICT-vaardigheden functioneel inzetten

2A + Latijn

PROFIEL:

Voor leerlingen die in het eerste jaar reeds Latijn volgden. 

De opgedane kennis wordt nog uitgebreid om nadien met de lectuur van de Latijnse schrijvers te kunnen beginnen. 

Op die manier ontstaat de kans om de boeiende Romeinse cultuur beter te leren kennen.

Wie eraan denkt in deze richting verder te gaan, moet graag studeren en belangstelling hebben voor taal en geschiedenis.

In de hogere jaren kan Latijn gecombineerd worden met moderne talen, wetenschappen of wiskunde.

2A + Grieks-Latijn

PROFIEL:

Vanaf nu bestaat de mogelijkheid om Latijn en Grieks te combineren. De Griekse taal, letterkunde en cultuur komen aan bod samen met een stevige basiskennis van o.a. woordenschat, verbuigingen en werkwoorden.

Deze basiskennis is nodig om later de Griekse auteurs te gaan lezen: de filosofen, de dichters en de toneelschrijvers.

Er wordt natuurlijk veel inzet verwacht, de wil om regelmatig te studeren, een flink geheugen en zin voor taal en literatuur.


2B

PROFIEL:

Voor leerlingen die in het eerste jaar in 1A of in 1B zaten. Deze leerlingen hebben nood aan meer tijd om de leerstof onder de knie te krijgen. We brengen hen een algemene basisvorming bij zodat zij later in het dagelijkse leven hun mannetje kunnen staan. In de mate van het mogelijke werken we met deze leerlingen op een meer praktische manier. 

 In 2B maak je kennis met twee basisopties.

Economie en organisatie: 5u

Maatschappij en welzijn : 5u

In de basisoptie ECONOMIE EN ORGANISATIE komen volgende vragen aan bod:

·        Welke rol speelt de consument in de samenleving?

·        Hoe werkt een onderneming?

·        Welke rol speelt de overheid in de samenleving?

ICT wordt ingezet om gegevens te verzamelen en te verwerken.

Ondernemingszin en ondernemerschap worden ontwikkeld.

In de basisoptie MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN komen volgende interessegebieden aan bod:

·        Zorg voor eigen lichaam (gezondheid, hygiëne, huid en haar…)

·        Zorg voor mentaal en lichamelijk welbevinden

·        Zorg voor woon- en leefomgeving met aandacht voor

         interieur, sfeerschepping, gastvrijheid, gastronomie, mode,

         trends…

·        Voeding: gerechten, hygiëne, etiquette…

In 2B mogen de leerlingen snoepen van deze twee werelden.   

Op het einde van het tweede jaar beslis je welke richting je uiteindelijk kiest als beroep. 

In de tweede graad kan je de richting verzorging-voeding of verkoop kiezen.

Leerlingen kunnen dus een opleiding krijgen tot

  • verkoper/verkoopster

of

  • bejaardenhelper/bejaardenhelpster

of

  • kinderverzorger/verzorgster.

Na het secundair onderwijs kunnen zij direct aan de slag in de maatschappij.

Wie nog een 7de jaar doet, kan daarna nog verder studeren.