Studierichtingen 1e Graad


 

Deze overzichten gelden voor de leerlingen die starten in het schooljaar 2021-2022. De opties in het 2e jaar zijn onder voorbehoud.

Het eerste jaar van de eerste graad

lessentabel 1e jaar 2021 2022

1A

In 1A krijgen jongeren een brede vorming. Er wordt een sterke basis voor talen, wetenschappen, wiskunde … gelegd, zodat je later kan kiezen voor een richting die goed bij je interesses en mogelijkheden past. In 1A worden leerlingen extra uitgedaagd voor de vakken waar ze sterk in zijn en ondersteund voor de vakken die minder vlot gaan.

1A+Latijn

In 1A+ Latijn krijgen jongeren dezelfde brede vorming als in 1A, aangevuld met 5 uren Latijn per week.

De leerstof van de hoofdvakken wordt op een sneller tempo aangeleerd. Jongeren die interesse hebben in geschiedenis, taal, grammatica en een snel lestempo aankunnen, vinden hun gading in 1A+Latijn.

Geïnteresseerd? Lees dan zeker eens het Romeinse schoolkrantje van onze school: S.P.Q.R!

1B

In 1B krijgen jongeren een brede basisvorming op een trager tempo met meer ondersteuning. Je kan enkel inschrijven voor 1B wanneer het getuigschrift lagere school niet behaald werd of het CLB dit adviseert.

 

Het tweede jaar van de eerste graad


2A Basis en uitbreiding

Lessentabel 2e jaar 2021-2022

PROFIEL:

Je zat in het eerste jaar in 1A+Lat of in 1A. Je hebt reeds een brede basisvorming gekregen. In het tweede jaar zet je de brede basisvorming verder via de basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen.

Moderne talen: 2 u

Het deel MODERNE TALEN legt de nadruk op het verbreden en verdiepen van de  algemene vorming Engels, Frans en Nederlands.  Daarnaast wordt de interesse en de competentie in taal en cultuur vergroot.

Doelen:

–   Communicatief vaardiger worden in verschillende talen

–   Af en toe rechtstreeks in contact gaan met anderstaligen

–   Verbanden onderzoeken tussen talen

–   De openheid voor andere talen vergroten

–   Vanuit een interculturele gerichtheid reflecteren op taaluitingen van zichzelf en anderen

–   Van taal en literatuur genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan.

Wetenschappen: 3u

Het deel WETENSCHAPPEN legt de nadruk op het onderzoeken van natuur- en technisch wetenschappelijke verschijnselen en op het verwerven van inzicht in de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijks leven.

Doelen:

– Vaardiger worden in onderzoekend leren

– Inzicht verwerven in wetenschappelijke principes en toepassingen in contexten uit het dagelijkse leven

– Verwondering, kritische zin en creativiteit nastreven

– ICT-vaardigheden functioneel inzetten

2A + Latijn / 2A + Grieks-Latijn

PROFIEL 2A+Latijn:

Je volgde in het eerste jaar reeds Latijn. 

Je opgedane kennis wordt nog uitgebreid om nadien met de lectuur van de Latijnse schrijvers te kunnen beginnen. 

Je leert op die manier de boeiende Romeinse cultuur beter kennen.

Als je eraan denkt in deze richting verder te gaan, moet je graag studeren en belangstelling hebben voor taal en geschiedenis.

In de hogere jaren kan je Latijn combineren met moderne talen, wetenschappen of wiskunde.

PROFIEL 2A+Grieks-Latijn:

Je kan vanaf nu Latijn en Grieks combineren. 

De Griekse taal, letterkunde en cultuur komen aan bod samen met een stevige basiskennis van o.a. woordenschat, verbuigingen en werkwoorden.

Deze basiskennis heb je nodig om later de Griekse auteurs te lezen: de filosofen, de dichters en de toneelschrijvers.

Je bent bereid om je elke dag in te zetten en regelmatig te studeren. Je houdt van taal en literatuur.


2B

PROFIEL:

Je zat in 1A of in 1B.      

Je hebt nood aan meer tijd om de leerstof onder de knie te krijgen. Je krijgt een algemene basisvorming zodat je later in het dagelijkse leven je mannetje kan staan. 

Je leert graag op een praktische manier.  

 In 2B maak je kennis met twee basisopties.

 In 2B maak je kennis met twee basisopties.

Economie en organisatie: 5u

Maatschappij en welzijn : 5u

In de basisoptie ECONOMIE EN ORGANISATIE zoek je een antwoord op de volgende vragen:

·        Welke rol speelt de consument in de samenleving?

·        Hoe werkt een onderneming?

·        Welke rol speelt de overheid in de samenleving?

Je gebruikt ICT om gegevens te verzamelen en te verwerken..

Je ondernemingszin en ondernemerschap worden ontwikkeld.

In de basisoptie MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN leer je:

·        Zorgen voor je eigen lichaam

·        Zorgen voor je geestelijk en lichamelijk welbevinden

.  Zorgen voor je woon- en leefomgeving

·        Aandacht besteden aan voeding

In 2B zal je dus snoepen van deze twee werelden. 

Vanaf het derde jaar kan je dan kiezen voor de volgende richtingen:
=> Organisatie en logistiek :
daar leer je het beroep van verkoper of verkoopster

=>Organisatie en logistiek : daar leer je het beroep van verkoper of verkoopster

=>Zorg en Welzijn: daar leer je het beroep van bejaardenhelp(st)er of van kinderverzorg(st)er