Bevestigende schoolcultuur


Op onze school willen we het goede benadrukken, veeleer dan het negatieve te accentueren. Dit is één van de kernen van ons opvoedingsproject.

Het is onze overtuiging dat een school heel wat meer te bieden heeft dan kennis. Daarom werken wij bewust opvoedend.

Dit proberen we te realiseren door:

  • Herstelgericht te werken (meer…
  • Onze leraren erop te wijzen dat zij een voorbeeldfunctie hebben
  • De klastitularis  ankerfiguur voor de klas te laten zijn
  • Een open communicatie tussen onze leraren, onze leerlingen en ook onderling
  • Een cultuur van faciliteren en niet van polariseren te handhaven
  • Alle leerlingen die er nood aan hebben een gepaste socio-emotionele begeleiding te geven (meer …
  • Onze leerlingen op te voeden tot verantwoordelijke mensen