GOK


GOK binnen de school?

GOK staat voor Gelijke OnderwijsKansen. We richten ons daarbij tot alle leerlingen en wensen daarbij de specifieke noden van onze GOK-leerlingen extra in het oog te houden.

Een GOK-leerling beantwoordt aan één of meerdere van de onderstaande kenmerken:

 • moeder: geen diploma secundair onderwijs
 • gezin leeft van vervangingsinkomen
 • kind groeit (tijdelijk) op buiten het gezin (bv. pleeggezin, instelling)
 • thuistaal is niet het Nederlands (dit kenmerk moet in combinatie zijn met één/meerdere van bovenstaande elementen)

 Tijdens deze GOK-cyclus (’14-’18) werken we rond de volgende thema’s:

1ste  graad

 • Taalvaardigheid
 • Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden

 2de  en 3de  graad

 • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
 • Omgaan met diversiteit

 

Wat doen we?

Een greep uit voorbije en lopende acties:

 1ste graad

 • Huiswerkklas
 • Buddyproject B-stroom
 • B-stroomproject ‘Romeo & Julia’
 • Het Groot Dictee
 • Leren Leren: bundel, folder …
 • Toneel, lezingen…
 • Leesbevorderingsproject
 • Spelbevorderingsproject
 • Leesprojecten
 • Hulp: boeken bestellen, studietoelage …

2de  + 3de  graad

 • Kostenbeheersing (kopieën, materiaal, uitstappen,boekenfonds …)
 • Co-teaching
 • Assertiviteitstraining
 • Hulp bij aanvraag studietoelage
 • Thuis Leren op School
 • Begeleiding en opvolging bestelling boeken en materiaal
 • Talentenateliers
 • Weggeefwinkel
 • Tweedaagse van de diversiteit

 

Wie zijn we?

1e graad2e en 3e graad
Kim Declercq Shalini Van de Steene
Eline De WegheJill Ophalffens
Elien HanonJoeri Zelck