S.P.Q.R

Latijn, een richting waar iedereen al snel een mening over heeft, maar wat is echt waar en wat is slechts een mythe? Welk profiel heeft een leerling in de richting Latijn? En wat houdt dit vak nu precies in?

Een antwoord op al deze vragen en meer krijg je in deze speciale editie van S.P.Q.R. , ons (Romeins) Schookrantje!

Kies HH&C

Normaal gezien was op 27/03/2020 onze opendeuravond gepland. Het zal jullie niet verbazen dat deze niet kon doorgaan.
Via deze trailer willen we jullie wel wat informatie bezorgen over onze school.

Info HH&C

Het CLB leeft met je mee

Info Coronavirus (Covid-19)

 

*Update 11/03/2020

 

U hoorde in de media al dat de maatregelen rond het coronavirus verstrengd werden. Als scholengroep volgen wij deze afspraken nauwgezet op en willen we geen enkel risico nemen. Dit betekent dat wij tot en met de paasvakantie volgende richtlijnen aanhouden:

 • Buitenlandse reizen tot en met de paasvakantie worden uitgesteld of afgelast;
 • Activiteiten voor leerlingen in de openlucht (bosspelen, stadswandelingen, …) kunnen voorlopig doorgaan;
 • Activiteiten voor leerlingen binnen, waar ook andere groepen aanwezig kunnen zijn (vb. museum, toneelvoostelling, …) worden uitgesteld of afgelast;
 • Activiteiten op school met veel externen zoals ouders of grootouders (vb. oudercontact, schoolfeest, infoavond,…) worden afgelast of uitgesteld.

Dit zijn voorlopige maatregelen, als de situatie en de adviezen veranderen, zullen wij ook verdere beslissingen nemen. Wij houden u sowieso op de hoogte.

Voor onze school betekent dit:

Activiteiten op de school:

Alle oudercontacten worden afgelast. Wij blijven jullie op de hoogte houden van de vorderingen van jullie zoon of dochter via de gebruikelijke kanalen. Indien het nodig is, zal een leerkracht of coördinator contact met jullie opnemen. Het kan ook zijn dat jullie individueel uitgenodigd zullen worden.

Infoavonden worden afgelast. De infoavond rond studiekeuze voor de leerlingen van het vierde jaar proberen we te verplaatsen naar een later moment dit schooljaar.

Beroepenavond wordt afgelast. Ook de oud-leerlingenavond die daaraan is gekoppeld, wordt afgelast.

Ook de opendeurdagen van 27 maart en 24 april zullen niet doorgaan

Activiteiten voor leerlingen:

Uitstap Doornik gaat door. Omdat alle activiteiten buiten doorgaan, is er geen gevaar voor verdere besmetting.

Alle Toneelvoorstellingen worden afgelast.

Het galabal wordt voorlopig afgelast. We bekijken samen met de leerlingen of we dit op een later moment alsnog kunnen organiseren.

De uitstap naar Ieper voor het zesde jaar gaat voorlopig door.

De uitstap naar Brussel van 7 winkel gaat voorlopig door, maar zal misschien worden aangepast.

De uitstap naar de haven van Antwerpen gaat niet door.

Bezoek woonzorgcentrum 7TBZ gaat niet door.

Observaties naar het Pagadderke (4vv) worden uitgesteld.

De uitstap naar het natuurhistorisch museum in Brussel wordt afgelast.

Meerdaagse uitstappen:

Alle reizen tot en met de Paasvakantie worden opgeschort. Dit betekent dat we de reizen naar Slovenië (5 en 6 TOER) en de reis naar Griekenland (derde graad) niet laten doorgaan. We onderhandelen op dit moment met de reisbureaus om te bekijken of er later op het jaar een alternatief mogelijk is.

Voor de meerdaagse uitstappen na de Paasvakantie (LondenParijs en Opaalkust) is er voorlopig nog geen negatief advies. We volgen de situatie echter op de voet en zullen wanneer dat nodig is, de juiste beslissingen nemen. Ook de evoluties ter plaatse kunnen sowieso een impact hebben op het vooropgestelde programma. We proberen hier vòòr de paasvakantie uitsluitsel te kunnen geven.

Reizen die geannuleerd worden omwille van overmacht, geven geen recht op terugbetaling. Ook de meeste annulatieverzekeringen dekken dit ook niet. Wij stellen alles in het werk om de financiële impact te beperken.

 

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd en heeft u begrip voor de keuzes die we noodgedwongen moeten maken.

Inschrijvingen Eerste Jaar SO | 2020-2021

EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN

 • DIGITAAL AANMELDEN: Je meldt aan tussen 30/03/2020  (vanaf 14u00) en 24/04/2020  (14u00) via website www.aanmelden.school
 • ALLE leerlingen, inclusief voorrangsgroepen moeten aanmelden!
 • Hoe aanmelden? Het stappenplan aanmelden vind je op   www.aanmelden.school
 • Vanaf 30/03/2020 kan je op de centrale helpdesk info@aanmelden.school terecht met eventuele vragen
 • 07/05/2020: bekendmaking toegewezen school. Ouders krijgen het resultaat via mail/post (controleer best uw SPAM)
 • Alle toegewezen leerlingen en hun ouders zullen een uitnodiging ontvangen om hun ticket om te zetten in een inschrijving
 • 29/05/2020: definitieve inschrijving op afspraak
 • Vanaf 13/05/2020: start vrije inschrijvingen (nog niet aangemelde leerlingen)
 • Meer informatie over aanmelden en inschrijven vind je op de schoolwebsite – inschrijvingen – FAQ

 

Aanmeldprocedure Inschrijvingen

In deze presentatie kan u meer informatie vinden over het aanmeldsysteem in onze regio:hhchalle maakt deel uit van de scholengroep KORHA