In de kijker


Opendeuravond Heilig-Hart & College Secundair

Normaal gezien was op 27/03/2020 onze opendeuravond gepland. Het zal jullie niet verbazen dat deze niet kon doorgaan. Via deze trailer willen we jullie wel wat informatie bezorgen over onze school.

Geïnteresseerd?
Deze presentatie geeft jullie meer uitleg over ‘NAAR HET EERSTE JAAR SO’

Beste ouder
Op 12 maart 2020 riep de overheid drastische maatregelen uit om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Een van de maatregelen was het opschorten van alle lessen in scholen tot aan de paasvakantie. Lessen gaan niet door, maar de school voorziet opvang voor leerlingen die echt nergens anders terecht kunnen.
Doktersattesten zijn niet nodig.
Per regio zal er 1 locatie (Voor Sint-Pieters-Leeuw is dit onze school te Zuun, adres zie achterkant) voorzien worden waar leerlingen tot 14 jaar opgevangen kunnen worden. Daar zullen leerkrachten van de leerlingen zelf aanwezig zijn om toezicht te doen.
Opgelet. De maatregel is erop gericht verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom is het erg belangrijk dat jullie alles proberen om jullie zoon of dochter thuis te houden. Enkel wanneer je geen alternatieven hebt, kan je zoon of dochter naar de opvang komen.
Wij vragen jullie om via Smartschool t.a.v de directie of via onderstaand briefje te laten weten op welke dagen jouw zoon of dochter naar de opvang zou komen en wat de reden is. Het is niet de bedoeling om leerlingen snel even af te zetten en nadien weer op te halen. Hiermee brengt u uw zoon of dochter en de medeleerlingen nodeloos in gevaar.
De opvang is in principe gratis. De voor- en naschoolse opvang voor de kleuter- en lagere school blijft ook doorgaan, maar blijft betalend. Deze wordt voorzien op de plaats van jouw regio. Op de lokale verlofdagen van jouw school is er enkel betalende opvang voor de kleuter- en lagere scholen.
 
Deze periode is geen vakantie. Dat wil zeggen dat leerkrachten misschien opdrachten zullen geven aan jouw zoon of dochter. Ze zullen jou laten weten hoe dat gebeurt en wat ze verwachten. Het is belangrijk dat ze de leerstof blijven onderhouden.
 
Voorlopig gaan we ervan uit dat de lessen na de paasvakantie weer normaal verlopen, maar alle activiteiten en uitstappen tot eind april worden preventief afgelast. Als dat niet zo zou zijn, houden we jou zeker op de hoogte.
Blijf onze berichten volgen op facebook, smartschool en onze website.
Ter info
Het rapport voor de lagere school wordt uitgesteld naar vrijdag 8 mei 2020.
Voor de polderklassen van het 5de en 6de leerjaar kijken we samen met de hoeve naar een datum in mei of juni. U krijgt hierover nog bericht.
 
Vriendelijke groeten
 

 
Lander Van Medegael
 
Algemeen Directeur
Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten
Beste ouders
 
Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is bestaande dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.
Wat moet jij als ouder weten en doen?
Wat is het coronavirus?
Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.
Maatregelen?
Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.
Wat kan ik als ouder doen?
Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.
·         Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
·         Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een

papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
·         Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
·         Vermijd handen en kussen te geven.
Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
Wat doet de school?
Wat doen we om de hygiëne te verzekeren
Alle toiletten worden dagelijks grondig gepoetst.
Alle leerkrachten zullen de nodige aandacht besteden aan de handhygiëne. In elke klas zijn er zeep en papieren handdoeken voorzien.
 Wat doen we bij een leerling met symptomen tijdens de schooluren


➢ De kinderen worden verwijderd uit de klas en de ouders worden opgebeld om de kinderen te
komen ophalen. Kinderen worden in afzondering geplaatst tot ouders ze komen ophalen.
➢ Mogen daarna gedurende 7 dagen niet naar school
➢ Ouders contacteren de huisarts en vragen om een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren.
School verwittigt ook steeds CLB
 
Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.
Meer informatie?
·         Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
·         Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
·

Alle info over aanmelden en inschrijvingen vind je hier.

Bedankt aan iedereen! We kwamen uit op een bedrag van 760,75 euro! Kijk snel hier om het artikel uit het nieuwsblad te bekijken!

ZwemdataKlik hier

Wegenwerken:

Beste ouders en leerlingen, vanaf maandag 19 augustus starten de wegenwerken deel 2 op de Fabriekstraat ( van Wandelingenstraat tot aan voetbalplein). Deze vinden niet plaats aan de school, maar toch zal er verkeershinder zijn. Met de auto zal de school niet bereikbaar zijn vanuit Lot en moet je omrijden via snelweg of Bergensesteenweg en zo via de kerk van Ruisbroek naar de school rijden. Vanuit het centrum blijft de school bereikbaar en kan je ook de omleiding naar Lot volgen.